Hírek, események

Vadászjegyek érvényesítése a 2018/2019. évi vadászati idényre 

Az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezete a vadászjegyek csoportos érvényesítésére – a kialakult gyakorlatnak megfelelően – továbbra is előre kijelölt időpontot biztosít a vadászatra jogosultak (Vt-k, erdőgazdaságok) részére, amelyről – az időpont megjelölésével, postai úton – küld értesítést az érdekelteknek.

 Az egyénileg történő érvényesítést 2018. január 3-tól (szerda) kezdjük meg a kamara irodájában:

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 34.

(bejárat a Garibaldi utcából)

 Az iroda január-február folyamán munkanapokon

hétfőtől-csütörtökig:                         8,30–tól 16 óráig       ebédidő: 12–től 13 óráig

pénteken:                                           8,30–tól 12 óráig       várja a vadászokat.

 Márciustól a nyitvatartási idő visszaáll a szokott rendre (hétfő, szerda és péntek).

 A 70 év feletti vadásztársaink (a kötelező kamarai tagság ellenére) továbbra is tagdíjmentességet élveznek. Az érvényesítéshez (amit nem csak személyesen lehet intézni) az öt ablakos vadászjegy szükséges. Kérjük, az érvényesítéskor a lakcímváltozást bejelenteni szíveskedjenek!

                                                                                   OMVK Főv. és Pest m. Szervezete


Vadászatra jogosultak figyelmébe!

 A színvonalas apróvad- és ragadozó-gazdálkodáshoz szükséges eszközöket (etetők, itatók, csapdák) kínál az Ernst és Hajas Kft.

Az egyes eszközök ábrája, leírása, és az ára az itt olvasható tájékoztatóból megismerhető. (Mint látható, az árak nagyobb mennyiség esetén csökkenőek.)

A megyei kamara és szövetség kész az érdeklődők megrendeléseit összegyűjteni és azokat összesítve továbbítani a Kft-hez, ilyen módon lehetővé téve a vadászatra jogosultak számára a mennyiségi kedvezmény igénybevételét.

Igényeiket kérjük a kamara irodájának postán (1051 Budapest, Nádor u. 34.), vagy e-mailban (omvkpest@t-online.hu) megküldeni.

                                                                                  Pető Zoltán

                                                                                  irodavezető


Felhívás

A társasvadászati idényre való tekintettel felhívjuk a vadászok és vadászatra jogosultak szíves figyelmét, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet májusi módosításával életbe léptetett szabály szerint (74. § (1) bekezdés) a társas vadászatok színhelyén a vadászat vezetőjének kell biztosítania az MSZ 13553-as szabványnak megfelelő összetételű elsősegélydoboz meglétét, valamint az egyéni és társasvadászat során minden vadász köteles „A” kategóriájú elsősegélycsomagot magánál tartani.

Kérjük a vadászatra jogosultakat, hogy a fenti előírásra külön figyelmet fordítsanak a társas és egyéni vadászatok során.


Tájékoztatás a vadhúsvizsgáló tevékenységet Pest megyében elkezdeni kívánók részére!

A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 14. §-ban foglaltak alapján a képesített vadhúsvizsgálói tevékenységet – a képzés sikeres teljesítése esetén – a megyei kormányhivatal engedélyezi és a képesített vadhúsvizsgálót ezzel egy időben nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza a képesített vadhúsvizsgáló nevét, működési területét, nyilvántartási számát, továbbá a nyilvántartásba vétel napját.

A vadhúsvizsgálói tevékenység engedélyezését annál a megyei kormányhivatalnál kell kezdeményezni, amelyik megyében vadhúsvizsgálatot kíván az erre képesített vadász végezni. Amennyiben a tevékenységet több megyében is szeretné folytatni, a regisztrációt minden egyes helyileg illetékes megyei kormányhivatalnál el kell végeztetni. A mellékelt nyilvántartásba vételi lapon a Pest Megyei Kormányhivatalban lehet a regisztrációt kérni.

A regisztrációhoz a nyilvántartásba vételi lapot kitöltve, a vadhúsvizsgáló bizonyítványa másolatával együtt postai úton küldje el az alábbi címre:

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály

 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

Hiánytalanul kitöltött bejelentő lap, valamint érvényes bizonyítvány esetén a dokumentumok beérkezését követő 8 napon belül a Kormányhivatal határozatot hoz a tevékenység engedélyezéséről, amely tartalmazni fogja a működéshez szükséges nyilvántartási számot is. A vadhúsvizsgáló tevékenységet a nyilvántartásba vételről szóló határozat kézhezvételét követően lehet elkezdeni a megyében.


 

 

Honlap készítés