Jó tudni

Jó tudni

a lőfegyverek tartásának egészségi alkalmassági szabályai kapcsán, hogy az egészségügyi vizsgálat érvényességi ideje és vizsgálati díja korcsoportoktól függ:

Életkor                        gyakoriság             vizsgálat díja

40 év alatt                 10 évenként                7200 Ft

40-60 évközött             5 évenként                4800 Ft

60-70 év között            3 évenként                2500 Ft

70 év felett                  2 évenként                2500 Ft

A vizsgálat a jogosítvány érvényesítésével egyidejűleg (és fordítva) is kérhető,  a díj az együttes vizsgálat esetében sem duplázódik.

Az OEP a háziorvosokat még 2013-ban körlevélben értesítette a változásokról. A levél másolata itt olvasható.

Az igazolás formanyomtatványa, amelyet a háziorvos tölt ki, innen letölthető


 

Az időszakos orvosi vizsgálat alkalmával kitöltendő - a rendőrségen benyújtandó - igazolás formanyomtatványa gyakran nem áll a vizsgálatra jogosult háziorvos rendelkezésére. Az űrlap ide kattintva kinyomtatható.

Az egészségügyi alkalmasság rendőrségi bejegyzésére szolgáló kérelem űrlapja itt nyitható meg.


 

Jó tudni

a hivatásos vadászok rendészeti feladatairól

Felhívjuk a vadászatra jogosultak (valamint az általuk foglalkoztatott hivatásos vadászok) figyelmét, hogy az egyes rendészeti feladatokról szóló 2012. évi CXX. törvény módosította a hivatásos vadászok tekintetében

- az intézkedés jogkörét, a használható kényszerítő eszközöket,

- a továbbképzés rendjét,

- a hivatásos vadász-igazolványok és jelvények kiadásának rendjét.

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a hivatásos vadász szolgálati igazolványának és jelvényének igénylése, pótlása, cseréje esetén a rendőrhatósághoz a kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatványok letölthetők innen.

A rendészeti feladatokkal kapcsolatban a hivatásos vadászoknak - felkészítést követően - vizsgát kell tenniük, öt évenként pedig kiegészítő képzésen kell részt venniük és vizsgázniuk.

További tudnivalók az OMVK központi honlapján érhetők el. 


 

Rendészeti feladatokkal kapcsolatos igazolvány és jelvény kiadására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem űrlapjai: (hivatásos vadászok rendőrségi bejelentéséhez)


 


Tájékoztatás a vadhúsvizsgáló tevékenységet Pest megyében elkezdeni kívánók részére!

A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 14. §-ban foglaltak alapján a képesített vadhúsvizsgálói tevékenységet – a képzés sikeres teljesítése esetén – a megyei kormányhivatal engedélyezi és a képesített vadhúsvizsgálót ezzel egy időben nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza a képesített vadhúsvizsgáló nevét, működési területét, nyilvántartási számát, továbbá a nyilvántartásba vétel napját.

A vadhúsvizsgálói tevékenység engedélyezését annál a megyei kormányhivatalnál kell kezdeményezni, amelyik megyében vadhúsvizsgálatot kíván az erre képesített vadász végezni. Amennyiben a tevékenységet több megyében is szeretné folytatni, a regisztrációt minden egyes helyileg illetékes megyei kormányhivatalnál el kell végeztetni. A mellékelt nyilvántartásba vételi lapon a Pest Megyei Kormányhivatalban lehet a regisztrációt kérni.

A regisztrációhoz a nyilvántartásba vételi lapot kitöltve, a vadhúsvizsgáló bizonyítványa másolatával együtt postai úton küldje el az alábbi címre:

Pest Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály

 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

Hiánytalanul kitöltött bejelentő lap, valamint érvényes bizonyítvány esetén a dokumentumok beérkezését követő 8 napon belül a Kormányhivatal határozatot hoz a tevékenység engedélyezéséről, amely tartalmazni fogja a működéshez szükséges nyilvántartási számot is. A vadhúsvizsgáló tevékenységet a nyilvántartásba vételről szóló határozat kézhezvételét követően lehet elkezdeni a megyében.


Jó tudni 

a „Vadkísérő jegy”, illetve az „Apróvad gyűjtőigazolás” használatáról

és a vadértékesítés nyilvántartásáról

  A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és az Országos Magyar Vadászkamara közötti megállapodás értelmében a „Vadkísérő jegyek” (200 Ft/db), valamint az „Apróvad gyűjtőigazolások” (100 Ft/db) a kamaránál szerezhetők be, készpénzfizetés ellenében.

  A „Vadkísérő jegy”, valamint az „Apróvad gyűjtőigazolás” felhasználásának szabályairól, továbbá a hatósági állatorvosi vizsgálat szükségességéről az itt letölthető táblázatos összeállítás ad eligazodást. 

 A vadászatra jogosultnak a saját területén terítékre hozott vad értékesítése esetén a „Nyilvántartás a forgalomba hozott vadról” c. táblázatos adatlapot kell vezetnie. A vadbegyűjtő helyként átvett lőtt vadat a „Vadbegyűjtő helyek nyilvántartása” c. nyomtatvány felhasználásával kell vezetnie.


 

 

Honlap készítés