Jó tudni

Jó tudni

a lőfegyverek tartásának egészségi alkalmassági szabályai kapcsán, hogy az egészségügyi vizsgálat érvényességi ideje és vizsgálati díja korcsoportoktól függ:

Életkor                        gyakoriság             vizsgálat díja

40 év alatt                 10 évenként                7200 Ft

40-60 évközött             5 évenként                4800 Ft

60-70 év között            3 évenként                2500 Ft

70 év felett                  2 évenként                2500 Ft

A vizsgálat a jogosítvány érvényesítésével egyidejűleg (és fordítva) is kérhető,  a díj az együttes vizsgálat esetében sem duplázódik.

Az OEP a háziorvosokat még 2013-ban körlevélben értesítette a változásokról. A levél másolata itt olvasható.

Az igazolás formanyomtatványa, amelyet a háziorvos tölt ki, innen letölthető


 

Az időszakos orvosi vizsgálat alkalmával kitöltendő - a rendőrségen benyújtandó - igazolás formanyomtatvány űrlapja 

Az egészségügyi alkalmasság rendőrségi bejegyzésére szolgáló kérelem űrlapja

 

Jó tudni

a hivatásos vadászok rendészeti feladatairól

Felhívjuk a vadászatra jogosultak (valamint az általuk foglalkoztatott hivatásos vadászok) figyelmét, hogy az egyes rendészeti feladatokról szóló 2012. évi CXX. törvény módosította a hivatásos vadászok tekintetében

- az intézkedés jogkörét, a használható kényszerítő eszközöket,

- a továbbképzés rendjét,

- a hivatásos vadász-igazolványok és jelvények kiadásának rendjét.

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a hivatásos vadász szolgálati igazolványának és jelvényének igénylése, pótlása, cseréje esetén a rendőrhatósághoz a kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatványok letölthetők innen.

A rendészeti feladatokkal kapcsolatban a hivatásos vadászoknak - felkészítést követően - vizsgát kell tenniük, öt évenként pedig kiegészítő képzésen kell részt venniük és vizsgázniuk.

További tudnivalók az OMVK központi honlapján érhetők el. 


 

Rendészeti feladatok:

igazolvány és jelvény kiadása, cseréje, pótlása

(hivatásos vadászok rendőrségi bejelentéséhez)

 


Tájékoztatás a vadhúsvizsgáló tevékenységet Pest megyében elkezdeni kívánók részére!

A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 14. §-ban foglaltak alapján a képesített vadhúsvizsgálói tevékenységet – a képzés sikeres teljesítése esetén – a megyei kormányhivatal engedélyezi és a képesített vadhúsvizsgálót ezzel egy időben nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza a képesített vadhúsvizsgáló nevét, működési területét, nyilvántartási számát, továbbá a nyilvántartásba vétel napját.

A vadhúsvizsgálói tevékenység engedélyezését annál a megyei kormányhivatalnál kell kezdeményezni, amelyik megyében vadhúsvizsgálatot kíván az erre képesített vadász végezni. Amennyiben a tevékenységet több megyében is szeretné folytatni, a regisztrációt minden egyes helyileg illetékes megyei kormányhivatalnál el kell végeztetni. A mellékelt nyilvántartásba vételi lapon a Pest Megyei Kormányhivatalban lehet a regisztrációt kérni.

A regisztrációhoz a nyilvántartásba vételi lapot kitöltve, a vadhúsvizsgáló bizonyítványa másolatával együtt postai úton küldje el az alábbi címre:

Pest Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály

Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály

 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

Hiánytalanul kitöltött bejelentő lap, valamint érvényes bizonyítvány esetén a dokumentumok beérkezését követő 8 napon belül a Kormányhivatal határozatot hoz a tevékenység engedélyezéséről, amely tartalmazni fogja a működéshez szükséges nyilvántartási számot is. A vadhúsvizsgáló tevékenységet a nyilvántartásba vételről szóló határozat kézhezvételét követően lehet elkezdeni a megyében.


Jó tudni 

a „Vadkísérő jegy”, illetve az „Apróvad gyűjtőigazolás” használatáról

és a vadértékesítés nyilvántartásáról

  A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és az Országos Magyar Vadászkamara közötti megállapodás értelmében a „Vadkísérő jegyek” (200 Ft/db), valamint az „Apróvad gyűjtőigazolások” (100 Ft/db) a kamaránál szerezhetők be, készpénzfizetés ellenében.

  A „Vadkísérő jegy”, valamint az „Apróvad gyűjtőigazolás” felhasználásának szabályairól, továbbá a hatósági állatorvosi vizsgálat szükségességéről az itt letölthető táblázatos összeállítás ad eligazodást. 

 A vadászatra jogosultnak a saját területén terítékre hozott vad értékesítése esetén a „Nyilvántartás a forgalomba hozott vadról” c. táblázatos adatlapot kell vezetnie. A vadbegyűjtő helyként átvett lőtt vadat a „Vadbegyűjtő helyek nyilvántartása” c. nyomtatvány felhasználásával kell vezetnie.


 

 

Honlap készítés