Űrlapok

A vadászjegyek érvényesítéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:

ADATEGYEZTETŐ lap (sportvadász, kézi kitöltés) vagy

ADATEGYEZTETŐ lap (sportvadász, gépi kitöltés) vagy

ADATEGYEZTETŐ lap (hivatásos vadász, kézi kitöltés) vagy

ADATEGYEZTETŐ lap (hivatásos vadász, gépi kitöltés)


A felelősségbiztosításhoz kapcsolódó:

NYILATKOZAT (külföldi vadász/ok, kézi kitöltés), vagy

NYILATKOZAT (külföldi vadász/ok, gépi kitöltés), vagy

NYILATKOZAT (hazai vadász/ok, kézi kitöltés), vagy

NYILATKOZAT (hazai vadász/ok, gépi kitöltés).


Bejelentkezés állami VADÁSZvizsgára: letölthető űrlap

Bejelentkezés kiegészítő ÍJÁSZvizsgára:  letölthető űrlap

Bejelentkezés kiegészítő SOLYMÁSZ elméleti vizsgára: letölthető űrlap


 

Vadhúsvizsgálói tanfolyam és vizsga jelentkezési lapja


Vadászati engedély iránti kérelem űrlapja 

Vadászati engedélyhez szükséges biztosítási nyilatkozat űrlapja


A vadászatra jogosult bejelentése (a vadászati hatóságnak) külföldiek vadászatáról


 

Rendészeti feladatok:

igazolvány és jelvény kiadása, cseréje, pótlása

(hivatásos vadászok rendőrségi bejelentéséhez)

Az időszakos orvosi vizsgálat alkalmával kitöltendő - a rendőrségen benyújtandó - igazolás formanyomtatvány űrlapja 

Az egészségügyi alkalmasság rendőrségi bejegyzésére szolgáló kérelem űrlapja


 

A vadászok között a vadászfegyverek adás-vételének, ajándékozásának, átadás-átvételének - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - (mindkét fél érvényes vadászjeggyel, és  érvényes tartási - megszerzési - hatósági engedéllyel rendelkezik) nincs akadálya. Az ügyletről teljes bizonyító erejű (két tanúval aláíratott) magánokiratot kell kiállítani 4 példányban, amelynek 2-2 példánya a szerződő feleket illeti.  

adás-vételi szerződés,

ajándékozási szerződés,

átadás-átvételi megállapodás 


 

 

Honlap készítés