űrlapok

A vadászjegyek érvényesítéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:

ADATEGYEZTETŐ lap (sportvadász, kézi kitöltés) vagy

ADATEGYEZTETŐ lap (sportvadász, gépi kitöltés) vagy

ADATEGYEZTETŐ lap (hivatásos vadász, kézi kitöltés) vagy

ADATEGYEZTETŐ lap (hivatásos vadász, gépi kitöltés)

NYILATKOZAT


Rendészeti feladatokkal kapcsolatos igazolvány és jelvény kiadására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem űrlapjai: (hivatásos vadászok rendőrségi bejelentéséhez)


 

Vadhúsvizsgálói tanfolyam és vizsga jelentkezési lapja


Vadászati engedély iránti kérelem űrlapja 

A vadászatra jogosult bejelentése (a vadászati hatóságnak) külföldiek vadászatáról

~~~x~~~

Bejelentkezés állami vadászvizsgára: letölthető űrlap

Bejelentkezés kiegészítő íjászvizsgára:  letölthető űrlap


 

Az időszakos orvosi vizsgálat alkalmával kitöltendő - a rendőrségen benyújtandó - igazolás formanyomtatványa gyakran nem áll a vizsgálatra jogosult háziorvos rendelkezésére. Az űrlap ide kattintva kinyomtatható.

Az egészségügyi alkalmasság rendőrségi bejegyzésére szolgáló kérelem űrlapja itt nyitható meg.


 

A vadászok között a vadászfegyverek adás-vételének, ajándékozásának, átadás-átvételének - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - (mindkét fél érvényes vadászjeggyel, és  érvényes tartási - megszerzési - hatósági engedéllyel rendelkezik) nincs akadálya. Az ügyletről teljes bizonyító erejű (két tanúval aláíratott) magánokiratot kell kiállítani 4 példányban, amelynek 2-2 példánya a szerződő feleket illeti. Az  

adás-vételi szerződés,

ajándékozási szerződés,

átadás-átvételi megállapodás  űrlapja letölthető.


 

 

Honlap készítés