űrlapok

A vadászjegyek érvényesítéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:

ADATEGYEZTETŐ lap (sportvadász, kézi kitöltés) vagy

ADATEGYEZTETŐ lap (sportvadász, gépi kitöltés) vagy

ADATEGYEZTETŐ lap (hivatásos vadász, kézi kitöltés) vagy

ADATEGYEZTETŐ lap (hivatásos vadász, gépi kitöltés)


A felelősségbiztosításhoz kapcsolódó

NYILATKOZAT (külföldi vadász/ok, kézi kitöltés), vagy

NYILATKOZAT (külföldi vadász/ok, gépi kitöltés), vagy

NYILATKOZAT (hazai vadász/ok, kézi kitöltés), vagy

NYILATKOZAT (hazai vadász/ok, gépi kitöltés).


Rendészeti feladatokkal kapcsolatos igazolvány és jelvény kiadására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem űrlapjai: (hivatásos vadászok rendőrségi bejelentéséhez)


 

Vadhúsvizsgálói tanfolyam és vizsga jelentkezési lapja


Vadászati engedély iránti kérelem űrlapja 

A vadászatra jogosult bejelentése (a vadászati hatóságnak) külföldiek vadászatáról

~~~x~~~

Bejelentkezés állami vadászvizsgára: letölthető űrlap

Bejelentkezés kiegészítő íjászvizsgára:  letölthető űrlap


 

Az időszakos orvosi vizsgálat alkalmával kitöltendő - a rendőrségen benyújtandó - igazolás formanyomtatványa gyakran nem áll a vizsgálatra jogosult háziorvos rendelkezésére. Az űrlap ide kattintva kinyomtatható.

Az egészségügyi alkalmasság rendőrségi bejegyzésére szolgáló kérelem űrlapja itt nyitható meg.


 

A vadászok között a vadászfegyverek adás-vételének, ajándékozásának, átadás-átvételének - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - (mindkét fél érvényes vadászjeggyel, és  érvényes tartási - megszerzési - hatósági engedéllyel rendelkezik) nincs akadálya. Az ügyletről teljes bizonyító erejű (két tanúval aláíratott) magánokiratot kell kiállítani 4 példányban, amelynek 2-2 példánya a szerződő feleket illeti. Az  

adás-vételi szerződés,

ajándékozási szerződés,

átadás-átvételi megállapodás  űrlapja letölthető.


 

 

Honlap készítés